Radioteknik
 | Teknik  | Tips-Ideér | Programvaror | Förbindelse studio-mast |
 | Sändarutrustning | Webb Radio & TV-streaming | Lyssna på webbradio |
 | Musik Rippning | FTPÖversättning ?
 | Hem |
Förbindelse mellan studio-studio-mast:
OBS! Våra sidor om Radioteknik är ett ständigt arbetsexemplar under omdaning. Vi behöver din hjälp för att utveckla informationen se längst ner på sidan.
 

Kopparledningar gällde förut med tillhörande linjeväljare. Numera använder man sig av Internet och streaming eller en länksändare som sänder på en frekvens och en länkmottagare som tar emot vid sändaren och sänder ut på en annan frekvens. Länksändare kräver separat frekvenstillstånd från PTS och därmed en extra avgift.
Undantag finns från detta om avståndet är kort och det går att använda sig av en länksändare med låg effekt.
 

Streaming:

Streaming kan användas till mycket. Bl.a. för förbindelse mellan studio - studio och mellan studio - sändare. Webbradio och för webb-TV.

I huvudstudio kan man ha en Barix instreamer och vid sändaren tar en Barix exstreamer emot och förvandlar den digitala streamade signalen till en analog signal. Den analoga signalen kopplas direkt till sändaren.

I huvud studion, om man har flera studios, kan man använda sig av datorer för förbindelser mellan studiorna. Här finns lite olika alternativ och programvaror.

I huvudstudion kan man använda sig av programmet ZaraRadio som styr hela närradiostationen med pausmusik eller slinga.

Man kan i programmet lägga in styrningar för sändningar från andra studios, spelning av spellistor pausslinga. uppspelning av färdiginspelade program m.m. ZaraRadio har även funktioner för att ta emot streaming från andra närradiostationer / studios.

 

I den sändande studion ställer man upp en dator och kopplar den till sin radiomixer. I datorn kan man använda sig av två olika program för streming Windows media Encoder eller Winamp.

 

Beskriv mer om Winamp

 

För mer information om streaming läs här.

Länksändare:

Hämta in information från andra stationer (i Dalarna o Skåne)

 

Linjeväljare:

(Infoga bild linjeväljare)

(kontakta m-stad och H-lund)

Fler lösningar finns och här kommer dina erfarenhet in och vi vill gärna presentera dem här.

En sida under ständig bearbetning. Dina erfarenheter är värdefulla, men det beror på dig om du delar med dig av dina erfarenheter som sidan blir uppdaterad.

av mer tips inom radioteknik
ANVÄND formuläret på denna sidan och skicka in dina tips lösningar! >>>

 

© Copyright KRN Kristna RadioNätet med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.