Radioteknik    
 | Teknik  | Tips-Ideér | Programvaror | Förbindelse studio-mast |
 | Sändarutrustning | Webb Radio & TV-streaming | Lyssna på webbradio |
 | Musik Rippning | FTPÖversättning ? |
 | Hem |
FTPprogram
OBS! Våra sidor om Radioteknik är ett ständigt arbetsexemplar under omdaning. Vi behöver din hjälp för att utveckla informationen se längst ner på sidan.
 
FTP-program använder du för att överföra filer mellan din dator och en FTP-server. Detta underlättar för radiostationerna och producenterna att föra över program till varandra.

Programledare kan sitta hemma vid sin dator och producera program och sedan ladda upp programmen till sin närradiostation som sedan kör dom efterhand.

KRN har även en FTP även kallad för Programbanken.

Två olika FTPprogram krävs. Ett Clientprogram som man har på sin egen dator och ett serverprogram hos den FTP-server man ska hämta hem filer från. Ett serverprogram finns ex. vis på KRN:s programbanken. På servern finns alla filer som man vill ladda hem till sin dator.
Serverprogrammet kan man ha även på sin egen dator och där lägga in filer som andra sedan kan hämta hem eller ladda upp till.


FTP Client kallas oftast den programvara som man behöver ha på sin egen dator för att kunna hämta eller ladda upp till servern som finns hos KRN.
Clientprogram finns i många varianter och utgivare. Många är fria att ladda ner och använda gratis.
För att kunna ladda filer ex.vis från KRN:s FTPserver krävs att man har inloggningsuppgifter. Adress, användarnamn. lösenord etc. Detta får man tillgång hos respektive FTP-serverinnehavare.
Länkar till fria FTPprogram (client) att ladda hem:
FTP Surfer FTP Program (Hämtas från PC för alla programbank)
Free FTP FileZilla Client
Coffeecup.com free-ftp
Classic FTP File Transfer Software freeware version
Free FTP Core

1. Serverprogram: Om man vill upprätta en egen FTP-server behöver man ett serverprogram. Ett exempel på ett bra fungerande serverprogram är FileZilla Server.

Här kan man lägga upp många användare som har sina egna mappar att ladda upp sina filer till. Man kan även skapa användare som enbart kan ladda hem filer från ex. vis alla som kan ladda upp filer.

Man kan även lägga in tider och begränsa hastigheten på överföringarna för att inte störa annan verksamhet som pågår samtidigt på datorn där serverprogrammet finns. Alla inloggningar loggas och vad de gör. Man kan även se vilka som är inne på servern "just nu".

 

Länk till fri FTP-serverprogram att ladda hem:

Free FTP FileZilla Server

OBS! KRN tillhandahåller ej support för FTPprogrammen.

En sida under ständig bearbetning. Dina erfarenheter är värdefulla, men det beror på dig om du delar med dig av dina erfarenheter som sidan blir uppdaterad.

av mer tips inom radioteknik
ANVÄND formuläret på denna sidan och skicka in dina tips lösningar! >>>

 

© Copyright KRN Kristna RadioNätet med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.