Innehåll FTP - programbanken     
Programbanken  Innehåll FTP  Hämta program Ansök om FTP  Lämna program 
Program Norea Sverige
 
Länkarna nedan visar mer information om respektive huvudmapps innehåll.
01-00 KRN Programbank    01-01-PRAISE Ny kristen musik    01-02 Veckans Reflektioner Olof Djurfelt    01-03-Brasstracks P-Preston    01-03 Ensam i kvällen    01-03 Friska Källsprång   
01-03 Hjärtesångerna    01-03 Rätt Liv O Forseland    01-04 Israelnytt Dan Johansson   
01-05 Progr. Böcker Boktips    02-KRN-Skivbanken-FRIA
Hem 


Sidan är upplagd, anpassad efter upplägget, innehållet i vår FTP

 

En överblick och urval från KRN:s programbank,
att ladda hem till din Närradio

 
Bilden nedan visar upplägget i KRN:s Programbank.
Under många av huvudmappar finns undermappar där programmen är sorterade i olika ämnen eller namn.
Till. exempel i mappen 01-03-Ensam i kvällen och 01-03-Rätt liv finns undermappar indelade i årtal.
Observera att vi Inte använder oss av å, ä eller ö i mappnamnen. (gällde den gamla FTP servern.)
Bilder över innehåll

 

Huvudmappens innehåll: Bild från vår nya FTP. (uppstartad 22/12-2013)
I mappen 01-00 KRN-Programbank finns dessa undermappar:
Nedan en översikt på mappindelning på vår nya FTP.
(uppstartad 22/12-2013)
 
Huvudmapp Undermappar Undermappar
00-KRN-Programbank    
  01 Allmänna Blandat Cafébussen
    Intervjuer
    Koranen
    Stenley Sjöberg
  01 Allmänna Musikprogram Musikkvarten K Braw
    Gospel & Country
    Klassiska mästare
    Så minns JAG sången
    Brev från en förlorad son
  02 Andakt Advent Julprogram  
  02 Dagens ord Mariestad Matz.Haggmyr  
  02 Andakt Jan-Erik.Emgard Serie A och Serie B
  02 Andakt Övriga  
  02 Pask J-A Apell  
  02 Pask-5st  
  02 Pask-6st  
  02 Veckans reflektioner Olof Djurfeldt Indelade i årtal efter utgivning
  03 Sanger i natten Jan-Erik.Emgard  
  04 Israel Folke.Josefsson  
  05 EFK reportage  
  05 Norea-Ogonblick-med-Gud Indelade i månader
  05 Artister m.m. Adahl
    Ekberg
    Manniskan bakom namnet Kinnekulle
    Nils F Nygren
    Personporträtt Urban.W
    Porträttet
  05 Program Bocker Driven av karlek
    Halldorf
    Joni
    Sjodin Tomas
  05 Program serier Azuza-100-ar
    Concord
    Da-Vinci
    Erixon
    Fragepunkten
    HopeFM (Premier Radio)
    Minns du sangen
    Skapelsen
  07 Sv. Psalmboken Den Sv.Psalmboken 1-694
    Den Sv.Psalmboken 1-230 (diverse sangare)
    Den Sv.Psalmboken 231-924 (diverse sangare)
     
01-01 PRAISE
Ny kristen musik
   
  Indelade i årtal efter utgivning  
01-02 V. Reflekt. Olof Djurfelt    
  Indelade i årtal efter utgivning  
01-03-Brasstracks P-Preston    
  Indelade i årtal efter utgivning  
01-03-Ensam i kvallen H.Tradgard    
  Indelade i årtal efter utgivning  
01-03-Friska Kallsprang    
  Indelade i årtal efter utgivning  
01-03-Hjartesangerna    
  Indelade i årtal efter utgivning  
01-03-Ratt Liv Olle Forseland    
  Indelade i årtal efter utgivning  
01-04-Israelnytt Dan Johansson    
  Indelade i årtal efter utgivning  
  Talbok Hur kommer det att gå  
  Talbok Vad händer när man dör  
01-05-Progr. Bocker Boktips    
  Indelade i årtal efter utgivning  
02-KRN-Skivbanken.FRIA mp3    
 

 

   

© Copyright KRN Kristna RadioNätet med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.