Innehåll FTP - programbanken                                          
Programbanken  Innehåll FTP  Hämta program Ansök om FTP  Lämna program 
Program Norea Sverige
 
Länkarna nedan visar mer information om respektive huvudmapps innehåll.
01-00 KRN Programbank    01-01-PRAISE Ny kristen musik    01-02 Veckans Reflektioner Olof Djurfelt    01-03-Brasstracks P-Preston    01-03 Ensam i kvällen    01-03 Friska Källsprång   
01-03 Hjärtesångerna    01-03 Rätt Liv O Forseland    01-04 Israelnytt Dan Johansson   
01-05 Progr. Böcker Boktips    02-KRN-Skivbanken-FRIA
Hem 
01-02 Veckans Reflektioner


Sidan är upplagd, anpassad efter upplägget, innehållet i vår FTP

 

En överblick och urval från KRN:s programbank,
att ladda hem till din Närradio

 
01-02 V. Reflekt. Olof Djurfelt
Mapp

01-02 V. Reflekt. Olof Djurfeldt
Veckans Reflektioner Fil. kand, pastor, ämneslärare, missionär, chefredaktör är några titlar som beskriver Olof Djurfeldt. I programmet Veckans reflektioner tar han upp aktuella ämnen sådant som vi "normalt" inte får reda på i de vanliga mediakanalerna.
Nyhetsprogrammet är 15 minuter långa och finns att ladda ner från programbanken under rubriken 01-02 V. Reflekt. Olof Djurfeldt. Nytt program kommer i slutet på varje vecka.
 

© Copyright KRN Kristna RadioNätet med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.