Program från Norea Sverige      
Programbanken  Innehåll FTP  Hämta program Ansök om FTP  Lämna program 
Program Norea Sverige
Hem


Uppdaterad sida anpassad till vår nya FTP
2012-03-06

 
 
Vägen genom Bibeln är ett program som producerats av Norea Radio.
1 245 st. 30-minuters program.

Vägen genom Bibeln är en unik genomgång av hela Bibeln från pärm till pärm. Varje program är en kombination av läsning, kommentar och förklaring. Bibelstudieserien, som omfattar 1 245 st. 30-minuters program, är producerad av Curt Westman. Produktionen avslutades i november 2001 efter drygt åtta års arbete. Vägen genom Bibeln ger en viktig förståelse av sambanden mellan Gamla och Nya Testamentet. Det ger dig en djup insikt i Guds Ord, där du i varje program får inblick i Guds underbara frälsning genom Jesus Kristus. Westman speglar Bibelns händelser och gudsrelationens betydelse för människor.

 
Programmet finns på andra språk som närradiostationer kan få möjlighet att sända:
Thru The Bible 
(Vägen genom Bibeln är den svenska versionens namn)
Albanska, Arabiska, Farsi, Grekiska, Hindi, Rumänska, Ryska, Somaliska, Spanska, Turkiska.
 
Intresserad att sända? Kontakta Norea Sverige

Programmen finns på CD-skivor dels som "vanlig" ljud CD eller kan man få dem på CD skivor med programmen i mp3 format. Mer information om programmen finns på Norea Radios hemsida

Länk till  Norea Radio och Vägen genom Bibeln   


Hannas Café
Finns det någon som vet hur vi har det? Finns det någon som bryr sig fastän alla andra sviker? Finns det någon som vill ge oss en framtid och ett nytt hopp?
Ja, det tror vi, därför vill vi berätta om den Gud som kan göra trasigt till helt och vända mörker till ljus. I Hannas Café delar en mängd kvinnor med sig av olika livssituationer som har drabbat dem. Du kan bland annat få höra om hur Gud vandrade med och beskyddade Anna under hennes flykt från Iran eller hur Maja, mor till ett missbrukande barn, upplevde de svåra åren och hur Gud hela tiden gav henne styrka.
 
Programmet finns på andra språk som närradiostationer kan få möjlighet att sända:
Women of Hope   (Hannas Café är den svenska versionens namn)
Albanska, Amhariska och Ryska
I några fall av dessa pågår leverans till Norea Sverige från TWR, så det är än så länge inte alltid kompletta serier.
 
Intresserad att sända? Kontakta Norea Sverige
Serien omfattar 50 program och varje program är cirka 30 minuter långt.
Hannas Café ingår som en del av det internationella programkonceptet Women of Hope (WoH).
Länk till  Noreasverige och Hannas café

Ögonblick med Gud

Ögonblick med Gud är en programserie med små korta andakter som kan fungera som en hjälp att förstå mer om Guds kärlek. Oavsett om du har hittat regelbundenhet i att ta tid för Gud eller om du fortfarande kämpar kan det här programmet hjälpa dig att ta tid för Gud. Ögonblick med Gud är just vad titeln säger små korta ögonblick med Gud. 

Ögonblick med Gud är just vad titeln säger – små korta ögonblick tillsammans med Gud. I vårt samhälle är tid hårdvaluta. Många längtar efter att mer regelbundet ta tid för Gud genom andakt och andra Gudsmöten. Tyvärr är det ofta så att vi inte riktigt har tid. Med Ögonblick med Gud som hjälp i din vardag kommer du att ha tid. Den korta andakten tar bara 1.5 minut att lyssna på, men kan ge dig många decennier av tid och livsmod tillbaka! Lyssna på Ögonblick med Gud och låt Jesus leda din dag och natt!

Andakterna är skrivna av Asbjörn Kvalbein, Norea Mediemisjon.

Varje månad släpps det 20 nya program – 1 program för varje vardag.  (ca. 1,5 - 2 min.)

Läs gärna artikel på Norea Sverige http://noreasverige.se/ogonblick-med-gud/

Mitt Språk
Psaltarklanger

Psaltaren har varit en tillgång för människor i alla tider. Särskilt i tider av sorg och bekymmer finns det uttryck för det mesta av mänskliga djup i Psaltaren. Men det slutar inte där. Psaltaren visar också vart vi kan vända oss i våra bekymmer – till Gud. Det är den genomgående klangen från Psaltaren genom årtusenden.

Psaltarklanger består av 150 korta andakter, skrivna och inlästa av Per Runeson, fyrabarnsfar från Lund och professor i Datavetenskap vid Lunds Tekniska Högskola.

Psaltarklanger finns även som bok, utgiven av GAudete förlag.

Läs mer här om psaltarklanger


 

© Copyright KRN Kristna RadioNätet med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.