Om KRN
Om KRN   Kontakt   Styrelsen   Kansli   Hedersmedlem   Stadgar   Om webbsidan
Hem  
Vad är KRN, Kristna radionätet?

Alla kanske inte är bekanta med vad KRN är, därför vill vi med några rader beskriva oss.

Riksorganisation för den kristna radion!
KRN:s uppgift är att vara en riksorganisation för den kristna radion i Sverige. KRN är en ideell förening. Det innebär att KRN enbart finns till för sitt ideella syfte. Allt arbete görs ideellt. Inga arvoden betalas ut. Medlemmarna bestämmer över KRN efter de demokratiska principer som gäller för ideella föreningar i Sverige.

Fakta om KRN!

 • Organisationen startade 1992 i Jönköping.
 • KRN har omkring 70 medlemmar, spridda över hela Sverige.
 • De allra flesta av medlemmarna är närradiosändande församlingar från alla samfund.
 • Andra medlemmar är olika organisationer och institutioner med anknytning till kristen radio.
 • KRN:S främsta uppgift är att ge det lokala kristna radioarbetet alla fördelar som en gemensam organisation kan ge. Vad detta är, går att läsa i texterna för medlemskap.

Detta vill KRN
 • Stödja Sveriges kristna radiostationer
 • Arbeta för den kristna radions utveckling.
 • Vara en del i missionsarbetet.
 • Göra det möjligt för gemensamma regionala och nationella sändningar.
Detta gör KRN
 • Erbjuder programutbyte via KRNs programbank.
 • Bevakar och påverkar lagstiftningen.
 • Anordnar konferenser för diskussion och fortbildning av kristna radiomedarbetare.
 • Tillhandahåller det senaste inom kristen musik, bland annat genom skivförmedling.
 • Möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan kristna radiostationer
 • Ger tips och information till medlemmar via hemsida och KRN-nytt.
Detta tjänar ni på KRN
 • Billiga skivor från skivbolagen genom våra skivabonnemang
 • Tillgång till rikhaltig programbank
 • Medlemstidningen KRN-nytt.
 • Hemsida
 • Tillgång till utbildning.

Nätverk är ett ord som används i många olika sammanhang. Ett nätverk är en struktur med enheter som är kopplade till varandra genom relationer och som tillsammans bildar ett nät.
 • Ibland när ordet nätverk används menas datornätverk.
 • Nätverksbegreppet används även för mänskliga nätverk, då kallat personliga nätverk eller organiserade nätverk.
 • KRN är ett radionätverk där kristna närradiostationer samverkar med varandra för att tillsammans utveckla både programinnehåll och tekniken för att sända.

 
 

© Copyright KRN Kristna RadioNätet med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.