Om KRN
Om KRN   Kontakt   Styrelsen   Kansli   Hedersmedlem   Stadgar   Om webbsidan
Hem  
Stadgar

Alla föreningar behöver stadgar som ger riktlinjer och talar om vad och hur föreningen ska verka och arbeta.

Våra stagar är framtagna och antagna med revideringar enl. nedan:
Antagna vid konstituerande årsmöte 1992-11-29
Stadgerevision vid årsmöte 1993-05-08; samtliga paragrafer
Stadgerevision vid årsmöte 1995-04-25; paragrafer 3:1 och paragraf 8:3
Stadgerevision vid årsmöte 1996-04-13; paragraf 9:1
Stadgerevision vid årsmöte 2010-04-24; paragraf 1:1, 2, 3, 3:1, 4, 5:4, 8, 8;1, 8:3, 9:4, 12:2, 14:1, 14:2.
Stadgerevision vid årsmöte 2015-04-11; paragraf 3, 3:1, 3:2, 8:3

 
Styrelsen har på eget initiativ, under hösten -09, utfört en översyn med sikte på en revidering av stadgarna. Styrelsens översyn av stadgarna skickades ut till samtliga medlemmar under vintern och en del synpunkter kom in. De reviderade stadgarna antogs med några små justeringar enhälligt på årsmötet 2010-04-24.
 
En uppdatering av stadgarna behövdes efter att vi förändrade medlemsavgifterna 2014. Då ändrades indelningen av avgiftsklasserna i KRN. Tidigare hade vi indelningen Enkelt, Förmåns, omfattande och stödjande medlemskap med olika tariffer på avgiften. Nu har vi Aktivt och stödjande medlemskap och helt nytt är Hedersmedlemskap. 
 
Synpunkter på stadgarna kan skickas till stadgar (snabel-a) krn.se.
 
De nu gällande stadgarna presenteras här som pdf fil öppnas i nytt fönster.

© Copyright KRN Kristna RadioNätet med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.