Medlemskap
Medlemskap   -Aktivt   -Stödjande   -Hedersmedlemskap   -Ansök om medlemskap nu!
Hem
Medlemskap
 

Alla som bedriver kristen radio eller ett arbete med anknytning till kristen radio kan bli medlemmar i KRN. Den som blir medlem kan välja mellan två olika sorters medlemskap.

Aktivt medlemskap
Avgiften är 750 kronor per år fr.o.m. 2021 då ingår även Skivbanken. Det ger alla de fördelar som presenteras i sidan om enkelt medlemskap.
Ger medlem rätt att delta i beslut på föreningens möten och få del av information, utbildning och programbank som av föreningen förmedlas dess medlemmar. Medlem har också rätt att utnyttja skivbanken till det pris styrelsen fastställer.

Stödjande medlemskap
Givetvis finns möjligheten för enskilda att vara med i KRN som stödjande medlemmar. Perfekt möjlighet för dig som älskar kristen radio, att vara med att stödja och utveckla den för framtiden. Som stödjande medlem får du via medlemstidningen kunskap om vad som händer med kristenradio just nu och med KRN. Stödmedlemskapet är på 100 kronor och betalas via postgirot, ange namn och adress och att du vill bli stödmedlem.
Ger medlem rätt att delta i beslut på föreningens möten och få del av information och utbildning som av föreningen förmedlas dess medlemmar.

Hedersmedlemskap
Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem. Hedersmedlem betalar ingen årsavgift men har rösträtt vid årsmötet och företräde till föreningens aktiviteter. Hedersmedlem kan vidtalas av styrelsen att representera föreningen i enstaka officiella sammanhang.

Ansök om medlemskap redan nu! Du kan redan nu via vårt webbformulär ansöka om medlemskap för din församling/organisation eller som stödjande medlem.

© Copyright KRN Kristna RadioNätet med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.