Medlemskap
Medlemskap   -Aktivt   -Stödjande   -Hedersmedlemskap   -Ansök om medlemskap nu!
Hem
Aktivt medlemskap kostar 500 kronor. Vad dessa 500 kronor ger kan ni läsa här.
 

Tillgång till vår programbank som är KRN:s bidrag till att hjälpa medlemsstationerna i sitt radioarbete.

KRN påverkar lagar och avtal för er.
KRN arbetar för att förbättra möjligheterna för den kristna radion. Det pågår stora förändringar inom radioarbetet i Sverige, och KRN är hela tiden med och påverkar. Bland annat har KRN arbetat för att det ska bli tillåtet att byta program och inslag mellan olika orter, vilket nu blir möjligt genom den närradiolag som gäller från 1 juli 1998. En annan viktig fråga är utvecklingen av den digitala radion (DAB)
Innehållet i detta arbete har bestämts av KRN:s medlemmar. Som medlem i KRN kan ni vara med och bestämma vad KRN ska arbeta för. Målet med detta arbete är förbättringar för både er och andra kristna radiostationer.

KRN ger er viktig information.
Genom KRN kan ni få information om sådant som berör ert radioarbete. Genom KRN-nytt får ni nyheter i "radiovärlden", förändringar av lagar, regler och avtal som rör radion och rapporter om vad som händer inom den kristna radion. KRN-nytt är KRN:s medlemstidning, som kommer ut fyra gånger per år. Ibland skickas det också ut ytterligare medlemsinformation "mellan" tidningarna.

KRN ger er möjlighet att köpa förbrukningsmaterial billigt.
Alla som gör radio behöver band för inspelningar, referensband, intervjuer med mera. Som medlemmar i KRN får ni handla ur NÅ Engströms stora sortiment av kassettband, rullband, DAT-band, disketter, batterier, videoband m.m. till mycket förmånliga priser. Bland annat har vi hos dem oerhört förmånliga priser på Maxells sortiment.

KRN arrangerar konferenser för kristet "radiofolk".
Varje år arrangeras konferenser som samlar kristna radioarbetare från hela Sverige. Här får ni möjlighet att lyssna och samtala om viktiga saker som händer kring oss. Dessutom är det ett tillfälle att utbyta erfarenheter med andra som arbetar med radio.

KRN förmedlar internationella kontakter
KRN har också internationella kontakter, med bland annat motsvarigheterna hos de nordiska grannarna. Genom KRN kan ni inte bara få information om hur kristen radio arbetar på andra platser, utan också möjlighet att möta kristna radioarbetare från andra nationer.

KRN utvecklar möjligheten att få program och inslag till arbetet.
På många håll i Sverige produceras det program och inslag som skulle kunna användas på flera platser. Så snart närradions riksförbud förändras, kommer det att öka möjligheterna till att utveckla detta. Detta är en av de saker KRN arbetat för sedan organisationen startades. Hittills har det bara vara möjligt att göra detta i något enstaka projekt.

KRN utvecklar framtidens teknik för den kristna radion.
KRN arbetar med att utveckla möjligheterna som finns i IT för den kristna radion. Ännu så länge är detta i sin linda. Men när den är fullt utvecklad ger den många nya möjligheter. Det gäller information, tips, nyheter, utbyte av inslag, programbank m.m. m.m. Genom medlemskap i KRN kan ni följa med i denna utveckling.

Om ni vill: Allt det som räknats upp här ovan, får ni för det Aktiva medlemskapet. Till det aktiva medlemskapet kan man teckna sig för skivabonnemang.

© Copyright KRN Kristna RadioNätet med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.