Medlemskap
Medlemskap   -Aktivt   -Stödjande   -Hedersmedlemskap   -Ansök om medlemskap nu!
Hem
Hedersmedlem kostar inget.
Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem. Hedersmedlem har rösträtt vid årsmötet och företräde till föreningens aktiviteter. Hedersmedlem kan vidtalas av styrelsen att representera föreningen i enstaka officiella sammanhang.
 

© Copyright KRN Kristna RadioNätet med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.