Nyhetsarkivet 
 
Hem


Nya nyheter
presenteras som notis på startsidan med länkning till respektive rubrik i menyn till vänster. Övriga som inte passar in i vår ordinarie meny hamnar här....................


???

eller

???

Se ny sida om DAB
 

STIM har använt sig av spellistor från Sveriges Radio och fördelat pengar från  musikanvändare till sina upphovsrättsinnehavare. Detta har gjort att mindre kända  artister inte fått ta del av kakan när pengar från närradio- och webbradiostationer har kommit in.
Nu börjar Stim tänka i nya banor
Läs hela nyheten på Onairs hemsida  (2014-11-07)
Läs även om musikupproret

Ingen tv-avgift för dator
[2014-06-13] Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har funnit att en dator med internetuppkoppling inte kan anses vara en tv-mottagare. Innehavet av datorn leder därmed inte till att tv-avgift ska betalas. En tv-mottagare är enligt lagen en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning av tv-program. Den som har en tv-mottagare ska betala tv-avgift. Sedan SVT i februari 2013 började sända ut sitt schemalagda programutbud på webben, har Radiotjänst tagit ut tv-avgift av den som har en dator med internetuppkoppling. HFD anser att en dator med internetuppkoppling inte är ”avsedd” att ta emot utsändning av tv-program. Domstolen konstaterar att det finns uttalanden i lagmotiven som går åt olika håll vad gäller innebörden av begreppet. Av avgörande betydelse är enligt HFD att enskilda genom Radiotjänsts beslut åläggs att betala en avgift för innehav av datorer. En sådan avgiftsskyldighet har inte funnits tidigare. Om en betungande förpliktelse av detta slag ska införas bör det fordra tydligt stöd i lag. Ett sådant tydligt lagstöd saknas. Vidare anser HFD att webbsändningar inte är sådana utsändningar som leder till avgiftsskyldighet. För att det ska vara fråga om en utsändning i lagens mening krävs att den är tillgänglig ”utan särskild begäran”. Så är enligt HFD inte fallet när det gäller webbsändningar. Domstolen grundar den bedömningen på vad som följer av yttrandefrihetsgrundlagen. - Se nyheten på Högsta förvaltningsdomstolens sida:
Bifogade filer: Mål nr 7368-13

Premier - Sveriges kristna radio byter namn till....
SVERIGES KRISTNA RADIO!! (kort och gott!)

Med detta vill vi understryka än mer vår ambition att vara den rikstäckande dygnet-runt-kanalen med visionen att nå ut med det kristna budskapet långt utanför den kyrkliga sfären genom musik och program med kvalitet! Vi vill nu jobba allt hårdare mot programinnehåll som riktar sig mot de som ännu inte tror - ett modernt missionsmedium i en tid då den digitala plattformen av smarta mobiler och mobilt bredband i snart var mans hand och var som helst & när som helst, ger helt nya möjligheter till att på ett lättillgängligt och kostnadseffektivt sätt sprida evangeliet och vara en kristen röst i etern. Fortsätt häng med oss och lyssna och var gärna med och ge oss ditt stöd. Du kan bl a bli gåvogivare genom vårt plusgirokonto 520264-3.

Ovanstående nyhet har Premier presenterat på sin Facebookssida https://www.facebook.com/premiersverige?fref=ts

premierradio.se


Rapport II 2014 PDF fil 2014.04.25
Rapport I 2014 PDF fil 2014.01.22
Rapport IV 2013 PDF fil 2013.11.08
Rapport III 2013 PDF fil 2013.08.09

För övriga rapporter under året gå till denna länken:
www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/radioresultat/radiorapporter-cati

EU tvingar STIM att redovisa radiopengar. 2014-02-05
Igår röstade Europaparlamentet igenom en ny lagstiftning som tvingar STIM och liknande upphovsrättsorganisationer att noggrannare redovisa hur pengar från användare av licensierad musik, t.ex. radiostationer, används.

Onair har tidigare skrivit om den s.k. analogifördelningen, dvs att STIM delar ut upphovsrättspengar som kommer från radiostationerna, baserat på hur mycket speltid varje artist har fått i Sveriges Radios kanaler, oavsett hur mycket varje verk spelas i andra kanaler. Detta missgynnar alltså smala artister som spelas på närradio- eller renodlade webbradiokanaler.

Hur denna fördelning av inkomna medel ser ut, är i dagsläget en intern angelägenhet inom STIM, m.fl.

Men nu tvingar en ny EU-lagstiftning upphovsrättsorganisationer att redovisa hur fördelningen ser ut.

- Nu får artister och författare större möjlighet att kontrollera hur deras pengar hanteras av insamlingssällskapen, säger Christian Engström, EU-parlamentsledamot för svenska Piratpartiet.

Det nya EU-direktivet innehåller också detaljerade regler för hur insamlingssällskapen ska redovisa intäkter och kostnader, inklusive löner och styrelseförmåner.

- Den här öppenheten behövs. Det har varit alldeles för många skandaler runt om i Europa, inklusive Sverige, säger Christian Engström vidare.

Ett EU-direktiv tvingar medlemsländerna att införa en nationell lag. Det är nu alltså upp till regeringen att skapa en ny lag som är tillämpningsbar för svenska förhållanden.

Artister kommer nu också att få möjlighet att själva välja hur de vill sprida sina verk. De kan alltså skriva speciella avtal med respektive radiostation, om så önskas, trots att de "STIMar" sina verk.

Gäller även Copyswede

Förutom STIM gäller det nya direktivet också för upphovsrättsorganisationen Copyswede. De får en del av sina intäkter från den s.k. privatkopieringsavgiften som läggs på lagringsmedier som hårddiskar, CD- och DVD-skivor m.m. Professionella användare av dessa lagringsmedier, t.ex. radiostationer kan återfå erlagd avgift efter ansökan hos Copyswede. Med det nya EU-direktivet kommer alltså konsumenter och radiostationer att enklare kunna få redovisat hur ersättningssystemet ser ut.

Uppgiften kommer från ONAIR:s hemsida

 


Rapport I 2014 PDF fil 2014.01.22
Rapport IV 2013 PDF fil 2013.11.08
Rapport III 2013 PDF fil 2013.08.09

För övriga rapporter under året gå till denna länken:
www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/radioresultat/radiorapporter-cati

Premier direktsänder Jesusmanifestationen 18 maj. Läs mer om Premier  direktsänder Jesusmanifestationen

Vidaresänd Jesusmanifestationen 2013 på din närradio läs mer information via denna länken.


Ny statistik från TNS SIFO rapport 4 2012. Publicerad 12-11-09
Lyssnarmätningen är gjord av TNS-SIFO, som mäter antalet radiolyssnare fyra gånger om året.

Gå vidare till vår Nyhetssida om Media för mer information och länk till rapporten.


Vem kommer att äga närradiosändaren i Gävle? Idag ägs sändaren av en privatperson som vill sälja sändaren.
Pingstkyrkan í Gävle sänder på denna sändaren.
Övriga som sänder är bl.a.Finska klubben och Borgarskolans media elever. 
Läs hela nyheten på Onair hemsida   (2012-08-25)

Glömt bort enkätundersökningen om närradion från i våras?
Intresserad av svaret?
Läs informationen på OnAirs hemsida
Läs hela svaret på Radio och TV verkets hemsida Pdf  2012-10-21

Premier radio har nu börjat sända på FM sändaren i Södertälje. För mer information och även möjlighet att teckna nyhetsbrev gå in på Premierradio. 2012-10-30Radio Linköping söker tekniker!

För snart ett år sedan slutade Ronny Freiman sin anställning som ansvarig för Radio Linköpings program. Han har arbetat 10 år som radioansvarig. Lars Rydén slutade sin anställning tidigare under våren 2011. Sedan den 15 august1 2011 har Krister Nordin haft ansvaret för att Radio Linköpings program når ut till alla lyssnare. Han har bara haft en 40% tjänst vid sidan av sin pastorstjänst i Citykyrkan i Linköping. Vid månadsskiftet juni/juli 2012 upphör hans tjänst. Läs mer på radiolinkoping hemsida  (2012-08-19)


Närradiostationerna i Sverige säljs ut av Darub.
 

Följande information ligger ute på Darubs hemsida. Publicerat. 12-05-28 Nu säljer Darub Närradio ut sina sändare till alla sina kunder. -Det här är en riktigt bra möjlighet för närradioföreningarna, säger Åke Burman och fortsätter: -Det förmånliga priset gör att föreningen kan sänka sina kostnader genom att själva drifta sin utrustning.

Forts. från Darubs hemsida publicerat 12-06-04.  Tryck från närradiokunder 2012-06-04)
Nu är det tryck från närradiokunderna och många vill köpa sändare, filter och antenner av Darub Närradio. Kunderna vill veta vad det innebär att sköta sin egen utrustning. -Allt går att lösa och jag är övertygad om att det här kommer att bli bra för alla i slutänden, säger en övertygad Åke.

Nyheten går även att läsa på på Onair.nu hemsida

Ny statistik från TNS SIFO rapport 3 2012. Publicerad 12-08-10
Lyssnarmätningen är gjord av TNS-SIFO, som mäter antalet radiolyssnare fyra gånger om året.

Gå vidare till vår Nyhetssida om Media för mer information och länk till rapporten.Möjlighet att söka tillstånd att sända digital kommersiell radio
 
Nu finns det möjlighet att ansöka om tillstånd att sända digital kommersiell radio. Det går att söka tillstånd för nationella, regionala och lokala sändningar. Läs mer på denna länken

Radio Floda är en ny närradiostation i Lerums kommun
Läs hela nyheten på Onairs hemsida  
 

Nu är Hope FM igång igen på följande orters Närradiostationer.

Uppsala 98,9MHz (må-fr. 06-12.30)
Kristianstad 91,6MHz (24/7)
Värnamo 98,1Mhz (må-fr. 12-18)
Gå vidare till vår Nyhetssida om Media för information och länk.

2012 är nu här. Missa inte årets händelser! Besök vår kalender och du hittar information om årets händelser. Konferenser och mycket annat finns. En del av dessa går att lyssna till över webben samt en del även som Webb-TV. Har din närradiostation något på gång? Det kan vara konferenser, inbjudningar till kurser m.m. som vi gärna presenterar här för en bredare publik. Länk till kalender. Skicka in din händelse med E-post: till: webbmaster.krn.se.

En del information om 2012
har vi lagt upp i vår
kalender!

Kalendern uppdateras efterhand med ny information.

Nyttjas närradion för kommersiella syften?
Regeringen ger Myndigheten för radio och tv i uppdrag att kartlägga om närradio utnyttjas för kommersiella ändamål, och i så fall i vilken utsträckning. Myndigheten ska överväga och, om det bedöms motiverat, föreslå regeländringar eller andra åtgärder i syfte att motverka sådan användning.

Mer information på vår sida om Nyheter inom media


.NU läggs INTE NER! 
OnAir.nu är uppköpt och lever vidare! Mer information finns på vår sida om Nyheter inom media


.NU läggs ner vid nyår 
Sveriges Radioportal OnAir.nu kommer inom kort att läggas ner.....
Mer information finns på vår sida om Nyheter inom media


12 maj 2012 är det dags för nästa Jesusmanifestation!
Det blir ingen livesändning från festivalen i år.
Läs vår kalender.


2012 års SommarOas planeras att bli vecka 28 10-14 juli i Kungsbacka.
Vi hälsar alla närradiostationer i Sverige välkomna att vidaresända dessa sändningar.
Sändningen sänds med hjälp av streaming och är kostnadsfri.
Läs mer i vår kalender för juli månad

Ny statistik från TNS SIFO ges ut 4 gånger per år.

Lyssnarmätningen är gjord av TNS-SIFO, som mäter antalet radiolyssnare fyra gånger om året.
Nr 4 2012
Se TNS-Sifo:s samtliga Radiorapporter för tiden fr.o.m. 2007 - till senaste

Nu är Hope FM igång igen på följande orters Närradiostationer.

Uppsala 98,9MHz (må-fr. 06-12.30)
Kristianstad 91,6MHz (24/7)
Värnamo 98,1Mhz (må-fr. 12-18)

Källa: Hope FM Facebook-sida 2012-02-02 http://www.facebook.com/hopefmse


Ny statistik från TNS SIFO ges ut 4 gånger per år.

Lyssnarmätningen är gjord av TNS-SIFO, som mäter antalet radiolyssnare fyra gånger om året.

Se TNS-Sifo:s samtliga Radiorapporter för tiden fr.o.m. 2007 - till senaste.

.NU läggs INTE NER! 
OnAir.nu är uppköpt och lever vidare!
Som vi tidigare har skrivit skulle Sveriges radioportal, OnAir.nu läggas ner vid årskiftet 2011-2012.
Efter detta har mycket hänt och nya intressenter har tagit över driften av OnAir.nu.
Läs hela nyheten PDF fil.

Nyttjas närradion för kommersiella syften?

Regeringen ger Myndigheten för radio och tv i uppdrag att kartlägga om närradio utnyttjas för kommersiella ändamål, och i så fall i vilken utsträckning. Myndigheten ska överväga och, om det bedöms motiverat, föreslå regeländringar eller andra åtgärder i syfte att motverka sådan användning.

- Närradion har betydelse för föreningslivet. Om det förekommer att närradiotillstånd används i rent kommersiellt syfte riskerar det att tränga ut föreningslivet från närradion och att snedvrida konkurrensen på den kommersiella radiomarknaden. Det är varken bra för närradion eller för den kommersiella radion, säger medieminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Närradion är det lokala föreningslivets radio. Enligt bestämmelser i radio- och tv- lagen (2010:696) kan tillstånd att sända närradio bara ges till ideella föreningar, registrerade trossamfund eller närradioföreningar. Ett tillstånd att sända närradio får inte ges till någon som har tillstånd att sända kommersiell radio.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2012.

Källa:
OnAir.nu publicerad 2011-12-11

.NU läggs ner vid nyår 
Sveriges Radioportal OnAir.nu kommer inom kort att läggas ner.....

Läs hela nyheten PDF fil.

Ny statistik från TNS SIFO rapport 4 av 4 för 2011.
Klicka här för att öppna rapport 4 av 4 i PDF-format
Klicka här för att öppna rapport 3 av 4 i PDF-format
Klicka här för att öppna rapport 2 av 4 i PDF-format

Se TNS-Sifo:s samtliga Radiorapporter för tiden fr.o.m 2007 - till senaste

STIM sänker musikavgifterna för webbradiostationer.
Man har nu delat in det i Baspaket för 350:-, Mellanpaket för 1000:- och Större verksamhet.
Baspaket: 350 kr/månad för mindre än 5 000 besök/månad och mindre än 50 000 streams/månad.
Mellanpaket: 1 000 kr/månad för 5 001-15 000 besök/månad och mindre än 50 000 streams/månad.
Större verksamhet: Har man en verksamhet med fler än 15 000 besök/månad eller fler än 50 000 streams/månad beräknas avgiften istället som en royalty. För fullständig information se Stims hemsida
Källa: Stim publicerad 2011-03-12  

Den 1 december öppnade Värnamo Närradio upp portarna för Hope FM. Det är en testsändning som ska göras under tre månader. Hope FM sänder dygnet runt i dag via webbradio. Successivt satsas även på utbyggnad via närradiostationer. Idag sänder man i  Linköping, Kristianstad, Stockholm, Göteborg, Gävle och nu i Värnamo.
Läs hela nyheten på nutidningen.nu.
 

Ny Radio TV lag

Riksdagsbeslut togs 15 juni:

 

 
En gyllene möjlighet för Sveriges kristenhet  
Länk till tidningen Dagens publicering av nedanstående insändaren Publicerad: 2010-07-02

Tisdagen den 15 juni beslöt riksdagen om en ny radio- och tv-lag. Den nya lagen träder i kraft den 1 augusti i år. Där ryms några viktiga förändringar som gäller närradiosändningar. En av de viktigaste är slopandet av det så kallade riksförbudet. Det har inneburit att man bara fått sända 10 timmar centralproducerade program per månad.

I framtiden kommer det att bli möjligt för sändande föreningar att genom samproduktion och samarbete skapa en förbättrad ekonomi och höja kvaliteten på sändningarna. Detta tillsammans med bland annat möjligheten att få tillstånd att sända över större områden än en kommun skapar goda villkor som inte funnits tidigare.

Men är radio inte på väg att dö ut som kommunikationsplattform? Och kräver det inte nysatsningar som är kostnadskrävande? Vi vill ge några argument för att den nya radio- och tv-lagen skapar förutsättningar som är historiskt unika med tanke på det radioarbete som redan pågår ute i kyrkor runt om i Sverige.

När Mediebarometern från Göteborgs universitet alldeles nyligen presenterade svenskarnas medievanor befann sig radio på andra plats efter tv. Med sina 26 procent varje dag befinner sig radiobruket långt före morgontidningar, kvällstidningar och böcker.

Radio är också ett av de få medier som kan penetrera olika plattformar på ett effektivt sätt. Det gör att radiolyssnandet i stort befunnit sig på en ganska konstant nivå genom åren. Man kan lyssna i hemmet, på arbetet, i bilen, genom internet och nu även genom mobiltelefonen.

Radio är ur missionsperspektiv en mycket effektiv medieform. I dag talas det från samfundshåll, kyrkornas talarstolar och i informella samtal om vikten för kyrkorna att komma ut med sin information och sitt budskap. Ibra media har genom sitt arbete över hela världen visat att radio fungerar som kulturellt gränsöverskridande och att det också går att koppla ihop det man skulle kunna kalla "broadcasting" med olika former av nätverksinsatser som orsakar växande församlingar.

Det som tidigare varit en begränsning ur närradioperspektivet är att bland annat riksförbudet inte tillåtit en samproduktion trots att man har exakt likadana tolkningar, nästan likadana predikningar och likadana utåtriktade aktiviteter.

Den nya lagen tillåter en samordning som på ett effektivt sätt kan ta bort dubbelarbete och skapa förutsättningar för en god professionell produktion där samnyttjande sker. Men här är det viktigt att utvärdera behoven och arbeta efter det. Närradion har på flera håll fått en tendens att bara bli support till medlemmar som inte kan ta sig till kyrkan. Den gruppen är viktig, men ska radiomediet få den kraft det kan ha, behövs på många håll ett helt nytt målgruppstänkande.

Konferensen Nyhemsveckans radiosändningar till 23 orter över hela Sverige är ett exempel på att det finns förutsättningar att länka ihop sändningar med redan befintlig teknik och närvarande fotfolk. Det är möjligt att med existerande infrastruktur för de redan sändande kristna närradioföreningarna nå mer än fem miljoner potentiella lyssnare i Sverige. Det finns radiostudior över hela Sverige. Det finns hundratals frivilligarbetare för den kristna närradion i Sverige. Om detta kapital tas tillvara och används på ett strategiskt och målinriktat sätt kan det innebära flygande start för en helt ny utveckling redan den 1 augusti när den nya radio- och tv-lagen ska träda i kraft.


Roger Arnfjell, Hope FM Bengt Boge, KRN (Kristna radionätet) Anders Ekstedt, Pingstförsamlingen Linköping Ronny Freiman, Radio Linköping Roland Grahn, Radio Full Gospel Ove Jonsson, Radio Nyhem

Radio- och TV-verket informerar om Ny lag och myndighet för radio och TV
sid1sid2 (pdf format)
http://www.rtvv.se/se/Press/Nyheter/100617/


Den nuvarande radio- och tv-lagen ersätts av en ny lag med samma namn den 1 augusti 2010. Därmed genomför Sverige ett EU-direktiv om audiovisuella tjänster. Här är några av nyheterna med den nya lagen:

Förenklade och tydligare reklamregler för tv. Större valfrihet för tv-företagen i placeringen av reklamavbrott och sponsringsmeddelanden. Nya regler för beställ-tv för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten för nya tjänsteleverantörer.

Nytt regelsystem för kommersiell radio. Regler för digitala kommersiella radiosändningar införs. Tillstånd att sända analog kommersiell radio ska fördelas genom slutna anbudsförfaranden, och tillståndsperioderna ska vara åtta år. Nuvarande krav på att sändningarna ska innehålla eget material och program med lokal anknytning tas bort. Möjligheterna till sponsring utökas. Närradioorganisationerna får ökade möjligheter att sända material som inte har producerats för den egna verksamheten. De får också möjlighet att sända över större områden än en kommun.
Se mer längre ner på sidan med länkar till riksdagen.
Källa:
Riksdagen publicerad
2010-06-16  

Radio- och TV-verket har publicerat sin årliga rapport om den svenska mediemarknaden. Detta görs på uppdrag av regeringen. Rapporten kan laddas ned gratis på Radio- och TV-verkets hemsida, www.rtvv.se Källa: Radio TV-verket publicerad 2010-06-10

Närradions frekvenser kommer inte att ändras då den kommersiella radion ska få plats etern. Nuvarande tillståndsinnehavare ska kunna fortsätta att bedriva sändningar på samma sätt som i dag.
Mer information på regeringskansliets sida.  
Källa:
Regeringskansliet publicerad
2010-03-26

I Värmland har det startat två nya närradiostationer i Arvika och i Charlottenberg
Charlottenberg startade 1/2-10 och Arvika beräknas starta 8/3-10
Inga församlingar finns med eller har sändningstillstånd på dessa orter ännu.
Källa: KRN  publicerad 2010-03-01

Radio HopeFM informerar på sin facebooksida Kristen Radio - Hope FM på torsdagen (25/2-10) att de drar igång sändningar över Kristianstad fredag den 26 febr.-10 på frekvensen 91,6. Åter ljuder det kristna budskapet på närradion i Kristianstad med omnejd!  Varje vardag mellan kl. 06.00-18.00
Vill du ytterligare stötta sändningarna där med fler sändningstimmar så kan du använda Hope FM:s Plusgiro: 52 02 64-3 Bankgiro: 430 - 9597. Skriv då bara Kristianstad på talongen.
 
Närradiostationen Kiss FM i Kristianstad har tystnat:
Kiss FM i Kristianstad ersätts av en annan station på frekvensen, så lyder budskapet på frekvensen. Samtidigt har Hope FM, som har som ambition att starta kristen närradio i hela Sverige fått tillstånd att sända på 91,6 MHz i Kristianstad.
Kiss FM har sänt sedan 2007. I radiostationens historia har man haft flera bråk med bl.a. andra föreningar på frekvensen. Under 2008 startade man även Kiss Rock på 98,6 MHz i Östra Göinge kommun i Skåne, en station som lades ner efter några månader efter ekonomiska problem. Kiss FM:s hemsida har sedan en tid nedstängd.
Källa:
OnAir.nu publicerad 2010-02-05
Hope FM
I Radio- och TV-verkets register ser vi att Hope FM har fått tillstånd att sända på 91,6 MHz i Kristianstad. När man kommer att börja sända är inte bestämt. Det kommer dock ske inom en snar framtid.
Hope FM sänder över internet samt i Linköping 95,5 MHz.

Lagrådet har nu presenterade sin granskning av regeringens förslag till ny Radio- och TV-lag.
Yttrandet kan laddas hem och läsas i sin helhet
via denna länken.
Lagrådet anser också i sin utredning att Granskningsnämnden för radio och TV även i fortsättningen bör vara en egen myndighet. Regeringen har givit förslag att Granskningsnämnden för Radio- och TV och Radio- och TV-verket ska slås ihop till en ny myndighet – Myndigheten för radio och TV. 
Källa: Lagrådet 2010-02-03

TURKMENISTAN - första kristna Turkmeniska programledaren
tv-programmen
I måndags, den 18 januari, sändes det första kristna tv-programmet på turkmeniska över den turkiska tv-kanalen Kanal hayat som drivs av IBRA Media, Ljus i Öster och några andra partner.
- Vi är den första generationen kristna turkmener, säger Batyr, en av de turkmeniska producenterna. Det vi producerar är det enda kristna tv-programmet som finns på turkmeniska och vi önskar av hela vårt hjärta att vårt folk ska bli frälst!
Programmet heter "Diri Sözler" vilket betyder "Levande ord" och är ett program där Bibeln och Jesus står i centrum. Två program kommer att sändas varje morgon, med repris på kvällen.
Turkmenistan ligger på fjortonde plats på organisationen "Open Doors" lista över de länder där kristna är som mest förföljda. I landet, som har cirka 6 miljoner invånare, finns det bara några tusen Kristus-troende. Turkmeniska talas av över 10 miljoner människor i främst Turkmenistan, Turkiet och Iran. 
Mer finns att läsa på IBRAMedia
Källa: IBRAMedia 2010-01-22

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag till ny radio- och tv-lag.
Det har publicerat en lagrådsremiss om en ny Radio- och TV-lag som kom från regeringen den 17 dec. -09.
Det finns nu ett förslag till ny Radio- TV-lag beräknad att gälla fr.o.m. den 1 juli 2010. Nu ska lagrådet granska förslaget innan den läggs som proposition senare under våren. Meningen är att den nya lagen ska träda i kraft 1 juli 2010.

Nytt är bl. a. att riksförbudet försvinner, det blir möjligt att sända program som inte har producerats i den egna verksamheten. Utökning av sändningsområdet ska bli lättare att erhålla.
Hela lagrådsremissen kan du läsa här hela 485 sidor i en PDF fil.
För närradion är § 13.2 speciellt intressant, finns att läsa sidorna 249-253
Se även Regeringens pressmeddelande.
Källa:
Regeringskansliet 2009-12-17

 
Mer information om Radio TV lagen:

Mer information om Radio TV lagen:

Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU25 En ny radio- och tv-lag
Behandling i kammaren
Planerad behandling: 2010-06-14       Nytt Pressmeddelande 19 mars-10
Planerad debatt: 2010-06-14 Riksdagskalender 2010-06-14
Planerat att beslutet ska tas: 201-06-15 Riksdagskalender 2010-06-15

Betänkande 2009/10:KU25 En ny radio- och tv-lag
(10 reservationer finns)  Konstitutionsutskottets betänkande  


Planerade propositioner och skrivelser 2010
Regeringskansliet meddelar idag (19/1-10) vilka propositioner som är avsedda att  lämnas under våren. Kulturdepartementets "propp" ang. ny Radio- TV-lag ska lämnas 2 mars. Läs hela skrivelsen om Planerade propositioner och skrivelser 2010

Källa: Regeringskansliet 2010-01-19  kl.13.52

Regeringen vill lägga ner Granskningsnämnden och Radio- och tv-verket.
Granskningsnämndens uppdrag är att övervaka så att yttrandefriheten inte missbrukas, samt att granska att radio- och tv-sändningarna följer bestämmelserna i radio- och tv-lagen och sändningstillstånden.
Granskningen utgår oftast från allmänhetens anmälningar och sker alltid i efterhand, men kan också ske på Granskningsnämndens eget initiativ. Radio- och tv-verket beslutar i frågor om sändningstillstånd.
En ny myndighet bildas Myndigheten för radio och tv blir en sammanslagning av de två gamla myndigheterna. Nyordningen ska gälla från 1 juli 2010.

Källa:
OnAir.nu publicerad 2010-01-13
DN.se publicerad 2010-01-13


Polisen tystade kristen radiostation. Källa OnAir 2009-12-25

© Copyright KRN Kristna RadioNätet med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.