Webb-TV
 
Hem
Webb-TV
 
Webb-TV:
Från webbradio till webb-TV är steget inte långt. Använder du redan nu Windows Media Encoder för webbradion är det nästan klart för webb-TV, det behövs förstås en lämplig kamera för ändamålet kopplad till datorn. Mer information om Webb-TV tekniken finns på vår sida om Radioteknik-Webb-TV.
Flera församlingar har börjat sända webb-TV.
Exempelvis Smyrna GöteborgLivets ord,  Filadelfia Stockholm,  Europaporten Malmö

Kristen Sattelitsänd TV
Kristen TV sänds via sattelit över Norden och Europa. Alla har inte möjlighet att ta emot och se dessa kanaler. Några sänder även sina program via Webb-TV. Här nedan finns länkar till några av dem.
Kanal10 Sverige Kanal10 Norge Visjon Norge

Kristen Webb-TV sändningar: Här presenterar vi några stycken som enbart sänder Webb-TV
Pingstkyrkan Falköping Hönokonferensen Nyhem

Ett initiativ för att reflektera över om och hur tron på Jesus Kristus påverkar människors vardag i Sverige och i Norden idag.

Se webb-TV sändningar live eller i efterhand på www.tv2020.se
Läs mer om TV satsningen i Småländska Stockaryd. på tidn. Dagen.se


Webb-TV kanal som sänds enbart som webb-TV. På Nordisk TV Mission sänds flera webb-TV kanaler som sänder på de nordiska språken och även en engelsktalande kanal.

En nestor inom frikyrkosverige, Stanley Sjöberg går ett steg längre och startar upp en webbkyrka på Internet.
Pastorsprofilen Stanley Sjöberg uttrycker sig så här om en kyrka på webben. - Jag hoppas främst nå dem som av någon anledning inte har annan gudstjänstgemenskap.
Webbkyrkan är namnet på projektet som är tänkt att sjösättas i mitten av september.
Det kommer att spelas in och läggas ut korta filmer, predikningar, om kristen tro. Dessutom kommer jag att skriva en del och ha en frågelåda.

I målgruppen tänker jag på dem som en gång var med, som växte upp i en kristen familj, men som av någon anledning inte längre är med i någon kyrka. En del har lämnat av besvikelse, på grund av sår, andra för att de inte tycker sig hinna med i en hektisk vardag. Men kanske kan de hinna med tio minuter på lunchrasten eller på kvällen. Jag hoppas att det kan bli en vana för en del som inte har någon sådan god vana i dag.

Webbkyrkan ersätter inte den vanliga traditionella församlingen. Stanley Sjöbergs fokus är helt inställt på att vara evangelist, för dem utan tro såväl som för dem som har en tro. Stanley vill berätta om Gud och det kristna livet och försöka förklara kristen tro.

Webbkyrkan finns på denna adressen www.webbkyrkan.com 

Källa: Dagen.se


TV programmet "Minns du sången" och många andra program hittar du på TV InterPlay

© Copyright KRN Kristna RadioNätet med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.