Radiostationer

 

KRN hemsida
Nybro Närradio 89,9 + 98,1 MHz
Sänder på invandrarspråk: Nej.
Webbradio: Ja, finns på Radio Nybro hemsida.
Nybro närradio startade sina sändningarna 12 november 1984.
Morgonandakter alla vardagsmorgnar, magasinsprogram, intervjuer, direktsända förbönsprogram.
Sommaruppehåll samma tid som skolorna har uppehåll

Måndag:
06.00, 07.00, 08.00 Morgonandakt, cirka 15 min.
10.00 Gudstjänst, intervju, bibelstudium 45 min. Ojämna veckor.
20.00 Gudstjänst, intervju, bibelstudium 45 min. Jämna veckor.

Tisdag:
06.00, 07.00, 08.00 Morgonandakt cirka 15 min.

Onsdag:
06.00, 07.00, 08.00 Morgonandakt cirka  15 min. 
09.00  Glädjesånger 30 min.
09.30  Gudstjänst 60 min.

Torsdag:
06.00, 07.00, 08.00 Morgonandakt cirka 15 min.
09.00  På livets väg 45 min.
09.00  På livets väg 45 min.

Fredag.
06.00, 07.00, 08.00 Morgonandakt cirka 20 min.
19.00 Vägen genom bibeln 30 min.
19.30  Glädjesånger 30 min.
20.00  Gamla andliga sånger 30 min.
20.30  Förbönsprogrammet Kvällsöppet 60 min.

Sändande föreningar är:
Missionskyrkan Nybro
Pingstförsamlingen i Nybro

Nybro Fria Församling
Pingstkyrkan i Alsterbro
Långasjö-Emmaboda Pingstförsamling
Svenska Kyrkan: Nybro församling och Madesjö församling.

 
 
Hemsidor:
Missionskyrkan
Pingstförsamlingen i Nybro

Nybro Fria Församling
Pingstkyrkan i Alsterbro
Långasjö-Emmaboda Pingstförsamling
Svenska Kyrkan

Närradioförening: hemsida och e-post
Radio Nybro   info@radionybro.se
 
Senast uppdaterad 2012-02-05

© Copyright KRN Kristna RadioNätet med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.