Radiostationer

 

KRN hemsida
Lidköping Närradio 93,8 MHz
Sänder på invandrarspråk: Nej
Webbradio:  Finns på www.radiolidkoping.se.

Kyrkorna i Lidköping sänder varje vecka över Radio Lidköping på 93,8 MHz,
samt webb-radio www.radiolidkoping.se. Där finns även vissa program att lyssna på eller ladda ner.

 

Måndag

06.15 - 06.30     Morgonandakt, Missionskyrkan

06.45 - 07.00     Morgonandakt, Missionskyrkan (R)

07.15 - 07.30     Morgonandakt, Missionskyrkan (R)

07.45 - 08.00     Morgonandakt, Missionskyrkan (R)

08.15 - 08.30     Morgonandakt, Missionskyrkan (R)

10.00 - 10.30     Vägen genom Bibeln, Missionskyrkan

22.00 - 22.30     Vägen genom Bibeln, Missionskyrkan (R)

22.30 - 22.45     Morgonandakt, Missionskyrkan (R)

                                                                                      

Tisdag

06.15 - 06.30     Morgonandakt, Frälsningsarmén

06.45 - 07.00     Morgonandakt, Frälsningsarmén (R)

07.15 - 07.30     Morgonandakt, Frälsningsarmén (R)

07.45 - 08.00     Morgonandakt, Frälsningsarmén (R)

08.15 - 08.30     Morgonandakt, Frälsningsarmén (R)

10.00 - 10.30     Vägen genom Bibeln, Frälsningsarmén

22.00 - 22.30     Vägen genom Bibeln, Frälsningsarmén (R)

22.30 - 22.45     Morgonandakt, Frälsningsarmén (R)

                                                                                      

Onsdag

06.15 - 06.30     Morgonandakt, Pingstkyrkan

06.45 - 07.00     Morgonandakt, Pingstkyrkan (R)

07.15 - 07.30     Morgonandakt, Pingstkyrkan (R)

07.45 - 08.00     Morgonandakt, Pingstkyrkan (R)

08.15 - 08.30     Morgonandakt, Pingstkyrkan (R)

08.30 - 09.30     Concorde - Livets resa (udda veckor)

                        / Rätt Liv (jämna veckor) Pingstkyrkan (R)

10.00 - 10.30     Vägen genom Bibeln, Pingstkyrkan

22.00 - 22.30     Vägen genom Bibeln, Pingstkyrkan (R)

22.30 - 22.45     Morgonandakt, Pingstkyrkan (R)

                                                                                      

Torsdag

06.15 - 06.30     Morgonandakt, Pingstkyrkan

06.45 - 07.00     Morgonandakt, Pingstkyrkan (R)

07.15 - 07.30     Morgonandakt, Pingstkyrkan (R)

07.45 - 08.00     Morgonandakt, Pingstkyrkan (R)

08.00 - 09.45     Gudstjänst, Pingstkyrkan (R)

09.45 - 10.00     Morgonandakt, Pingstkyrkan (R)

10.00 - 10.30     Vägen genom Bibeln, Pingstkyrkan

22.00 - 22.30     Vägen genom Bibeln, Pingstkyrkan (R)

22.30 - 22.45     Morgonandakt, Pingstkyrkan (R)

                                                                                      

Fredag

06.15 - 06.30     Morgonandakt, Svenska kyrkan

06.45 - 07.00     Morgonandakt, Svenska kyrkan (R)

07.15 - 07.30     Morgonandakt, Svenska kyrkan (R)

07.45 - 08.00     Morgonandakt, Svenska kyrkan (R)

08.15 - 08.30     Morgonandakt, Svenska kyrkan (R)

10.00 - 10.30     Vägen genom Bibeln, Falkagårdskyrkan
10.30 - 10.45     Nyheter från Israel, Falkagårdskyrkan

17.00 - 17.30     Barnprogram, Munken & Kulan, Pingstkyrkan

19.00 - 20.00     Concorde - Livets resa (udda veckor)
                        / Rätt Liv (jämna veckor), Pingstkyrkan (R)

22.00 - 22.30     Vägen genom Bibeln, Falkagårdskyrkan (R)

22.30 - 22.45     Nyheter från Israel, Falkagårdskyrkan (R)

22.45 - 23.00     Morgonandakt, Svenska kyrkan (R)

 

Lördag

09.00 - 09.30     Barnprogram, Munken & Kulan, Pingstkyrkan (R)

                                                                                      

Söndag

10.45 - 12.30     Gudstjänst, Pingstkyrkan

17.00 - 17.30     Barnprogram, Munken & Kulan, Pingstkyrkan (R)

19.00 - 20.00     Rätt Liv (udda veckor)
                        / Concorde - Livets resa (jämna veckor), Pingstkyrkan

20.00 - 21.45     Gudstjänst, Pingstkyrkan (R)

 

Sommaruppehåll

Efter Nyhemssändningarna i juni har Radio Lidköping sommaruppehåll.

Sändningarna återupptas söndagen vecka 32 i augusti.

 
Hemsidor:
www.pingstlidkoping.se
www.lidkopingsmissionskyrka.se
www.lidkopingsforsamling.se
www.falkagardskyrkan.se

www.fralsningsarmen.se/lidkoping
Närradioförening:
www.radiolidkoping.se
 
Senast uppdaterad 2011-01-22

© Copyright KRN Kristna RadioNätet med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.