Radiostationer

 

KRN hemsida
Ortsnamn Närradio 102,62 MHz
Sänder på invandrarspråk: uppgift saknas
Webbradio:  Ja på www.radiokinnekulle.se 
 
 
Hemsidor:
Korskyrkan Götene
www.korskyrkangotene.se

Kinnekulle församling
www.svenskakyrkan.se/kinnekulle

Kinnekulle Taborförsamling
www.kyrktorget.se/kinnetabor
 
Närradioförening: hemsida och e-post
www.radiokinnekulle.se 
 
Senast uppdaterad 2015-04-22

© Copyright KRN Kristna RadioNätet med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.