Ge dina lyssnare ”Ögonblick med Gud”

I december 2012 startade Norea Sverige en ny andaktsserie som görs tillgänglig via

sidan ”www.ogonblickmedgud.se”, men du kommer också att kunna tanka ner den

från KRN:s programbank. Serien vill svara upp mot den längtan som finns att, trots

det moderna samhällets tidsstress, söka stunder av eftertanke och stillhet.

Så här presenterar Norea Sverige den nya produktionen:

Ögonblick med Gud är just vad titeln säger – små korta ögonblick tillsammans med Gud.

I vårt samhälle är tid hårdvaluta. Många längtar efter att mer regelbundet ta tid för Gud

genom andakt och andra Gudsmöten. Tyvärr är det ofta så att vi inte riktigt har tid. Med

Ögonblick med Gud som hjälp i din vardag kommer du att ha tid. Den korta andakten

tar bara 1.5 minut att lyssna på, men kan ge dig många decennier av tid och livsmod

tillbaka! Lyssna på Ögonblick med Gud och låt Jesus leda din dag och natt!

Andakterna är skrivna av Asbjörn Kvalbein, Norea Mediemisjon.

Ögonblick med Gud i flödet

I höstas fick jag information om serien genom nyhetsbrevet från Norea Sverige. Min

nyfikenhet på ytterligare en Norea-produktion gjorde att jag lyssnade på den första

månadens andakter, och genast insåg möjligheterna.

Under en del av vår sändningstid fylls utrymmet mellan de fasta programmen ut av

melodiradio blandat med information och programreklam. Jag lät ”Ögonblick med Gud” bli

en del av detta flöde, så att det under en halvtimmes melodiradio kunde höras en andakt

vid något tillfälle.

Fundera på hur du skulle kunna få glädje av denna andaktsserie i din radio.

20 nya varje månad

Norea Sverige släpper 20 st nya andakter varje månad under ett års tid. Vid varje

månadsskifte byter jag ut andakterna i flödet mot de nya. Detta gör att slitaget på varje

enskild andakt blir försumbart, eftersom lyssnarna är med oss under olika tider. Därför ser

jag inga problem med att serien kommer att kunna användas under lång tid framöver.

Återkoppling är viktigt

Att ta fram en radioproduktion är ett stort och tidskrävande arbete. Men glädjen över att få

beröra människor på djupet gör det hela värt satsningen.

Berätta för Norea Sverige hur deras program kommit till användning på din radiostation.

Dela med dig av vad en entusiastisk lyssnare berättat för dig om vad programmen betyder.

Detta gäller förstås alla de program du sänder. Ge respons till den som medverkat.

Sören Persson

KRN-styrelsen

Stationschef Radio Smyrna Göteborg