Program Nätverk
 
Hem
Program i nätverk är ett annat sätt för KRN:s medlemmar att samverka och hjälpa varandra med program. En förutsättning för att detta ska kunna fungera är att din station är villig att dela med sig av eran programproduktion till andra. Behov och intresse finns att hjälpa varandra. Regelbundenhet är viktigt i utbudet för att andra ska kunna ha nyttan av det.
Redan i dag finns det radiostationer som samverkar i direktsända program som produceras på en ort och sänds samtidigt över ca 4-5 andra stationer.

Ett programnätverk kan se ut så här: Närradion i A-stad sänder ett program antingen som ett direktsänt eller ett färdiginspelat program. Programmet är av allmänt intresse även för närradion i B och C-stad.  Närradion i A-stad har redan nu en webbradio i funktion som kan användas för nätverkssändning till andra städer. Vissa justeringar kan behövas för att uppnå bra ljudkvalitet. Närradiostationerna i B och C-stad hämtar in programmet samtidigt via sin dator och sänder ut det över sin sändare. Ett programnätverk är nu i funktion. På detta sättet kan man bygga upp flera programnätverk för olika program och orter. Med dagens Internet och datateknik är det inte svårt att hjälpa varandra med program över nätet.

Eller kan det fungera så här: Program produceras centralt någonstans i Sverige. Närradiostationerna lokalt hämtar in sändningarna via Internet och sänder lokalt över sin sändare. Programblock eller enskilda program kan på detta sätt sändas över stora delar av Sverige samtidigt.
Två kristna aktörer är på gång att starta upp med central programproduktion.

Hur är det möjligt? Genom att hämta in programmet via streaming över Internet är det praktiskt möjligt för alla som vill sända de centralt producerade programmen. Att hämta in program och sända samtidigt för ett stort antal på samma gång är näst intill obegränsat. Det behövs Internetuppkoppling i den lokala studion samt dator med lämplig programvara. Läs mer om programvara nedan.

Exempel: Radio Linköping utökar sina sändningar med start den 19 okt.-09. Det blir sändning dygnet runt på Radio Linköping  och när inga andra föreningar sänder flödar det kristna budskapet ut i etern över Linköping i samarbete med Hope FM. Start den 19 oktober.


Är det tillåtet? Ja, med gällande lagstiftning, upp till 10 tim. i månaden kan man sända program som andra producerar. Fler timmar kan man uppnå lagligt genom bildande av fler sändande föreningar på respektive ort som vill sända.

Ny lag på gång: Vi väntar med spänning på det nya lagförslaget där "riksförbudet" och kommunbegränsningar tas bort. Propositionen förväntas komma under hösten 2009. 

Programvara:
Den närradiostation som vill hämta in och sända ut programmet med automatik rekommenderas att använda sig av ZaraRadio. ZaraRadio programmet har de funktioner som behövs för att hämta in och sända ut på förutbestämda tider automatiskt. Mer information finns om programmet på sidorna med Radioteknik / Programvaror. För de som hyr sin sändarutrustning kan det finnas andra alternativ om studio och sändare är sammankopplade via internet.

Efterlysning:
Sänder din station program i dag som är av allmänt intresse även för andra?
Behöver din station hjälp med program som sänds i nätverk som komplement till erat nuvarande utbud?

Intresserad:
Om intresse finns för program i nätverk, hör av dig till KRN som samlar ihop intresseanmälan för detta och även kan bistå med viss teknikinformation. Skicka e-post till radio (snabel a) krn.se.

OBS!
Hämta aldrig hem ett program i nätverk på eget bevåg utan att samråda med den som sänder programmet! Viktigt med på och av annonsering att det nämns över vilka stationer som det sänds vid direktsändning.

 

 
 

© Copyright KRN Kristna RadioNätet med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.