Medlemsförmåner
 
Hem
Medlemmar i KRN som är sändande föreningar har möjlighet till en rad förmåner. KRN jobbar kontinuerligt för att hitta nya och bättre förmåner på olika håll. Främst när det gäller sådant som rör själva radioverksamheten. Till exempel lagringsmedia, skivor, teknisk utrustning med mera. Observera de olika nivåerna av förmåner beroende på medlemskap.

Några av dina förmåner är bl.a. skivbanken och  programbank. 


© Copyright KRN Kristna RadioNätet med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.