KRN-Nytt.
 
Hem
KRN-Nytt:

Är en informationslänk som kompletterar hemsidan till våra medlemmar. 2015 är vi inne på utgivning av årgång 22.

KRN - nytt i pdf format skickas via e-post till den kontaktperson i den förening / församling som är registrerad hos KRN. Meningen är att mottagaren skriver ut eller mejlar vidare till alla i sin närradiogupp. KRN - nytt ges i regel ut med 4 nr. / år.


LADDA NED GRATIS vår folder med svar på frågor om KRN....


KRN:s nya informationsfolder... som berättar vad KRN gör och är till för. Sedan kan din radiostation bli medlem och om du själv vill, bli stödjande medlem.

>>>Kolla in här!  PDF-fil 385 kb

 


© Copyright KRN Kristna RadioNätet med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.