Årsmöte 2010

 

KRN hemsida

 

KALLELSE TILL KRN ÅRSMÖTE lördagen den 24 april 2010 i Karlstad.

Härmed kallas medlemmar i Kristna RadioNätet till Närradiodagarna den 24 april 2010.

KRN:s närradiodag kommer att hållas i Karlstad och arrangeras i samarbete med

 

 

 
 
Datum Lördagen 24 april -10.
Klockan 09.00.
Plats Pingstkyrkan Karlstad.
Konferensavgift    150:- inkl. kaffe. Lunch på staden, självkostnadspris.
Ombud
 
Enkelt medlemskap 1 röst.
Förmånsmedlemskap 2 röster.
Dagordning Enligt stadgar. Samt antagande av nya reviderade stadgar.
Program KRN:s program Riksdagsman Dan Kihlström och ledamot i Kulturutskottet  har tackat ja till vår inbjudan och kommer att deltaga i vårt panelsamtal kl. 11.00.
Anmälan till kanslist med angivande av ombud med rösträtt till kanslisten senast fred. 2 april 2010. Telefon 0301-301 95 eller kanslist@krn.se. 
Behov av logi fred-lörd, kontakta kanslist Bengt Boge.

NRO kommer att hålla sin årsstämma på lördagens eftermiddag kl. 13.30. NRO stämma program. Seminarier, debatter m.m. planeras både av KRN och NRO under lördagen. Mer information se KRN resp. NRO egna program.
NRO stämman hålls på Clarion Hotel Plaza, V Torggatan 2, Karlstad kl. 13.30, Gångavstånd 2 kvarter från Pingstkyrkan.
 
 


© Copyright KRN Kristna RadioNätet med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.